RHWESHI RHUSOME KAJURU . Mazîno ga banyere gwârhi NDIRHUHIRWE MUJUNGWE

Nom pour ta jolie fillette – Jina utakalompa mtoto wako binti

Avant – propos – tangulio

* Un nom est généralement une devise. Faire porter un nom sans connaître la pensée qu’il exprime n’est pas éducatif: les vertus se forment à base des offres. 

Le nom « Nanzigi = possesseur d’amour partagé » est mieux instructif que le nom « Mapendo » qui flatte peu les sens.

« Nduhûra » = je délasse toujours, je soulage », tient mieux du dévouement filial et de la reconnaissance maternelle que son « équivalent » swahili « Faida » quelque peu égoïste.

Vovons ci-dessous 150 noms de filles parmi les plus significatifs que les aïeux nous ont légués et qui restent d’actualité. Ils devraient reprendre cours. Nous trouverons, à coté de leur signification littérale, la pensée qui les dicte ou le sentiment qu’ils éveillent. Par ailleurs les 150 noms dont il est question sont groupés par thème.

Jina laonyesha njia ya mwendo. Kupana Jina bila kufahamu nia yake si kulea: mwendo bora wa uzima unaundwa kwa matoleo ya wazazi kwa kitoto « malaika ».

Jina « Nanzigi » = mwenyi mapendo ya wawili » yafundisha vema kuliko jina « Mapendo » inayovuta kidogo mahasa.

Nduhûra = napunguza mchoko, nasaidia » hukazania vizuri kwa ukarimu wa mtoto na kwa shukurani ya mama, kuliko « mwenzi wake » wa kiswahili « Faida » anayeonekana kidogo mchoyo anayependelea faida yake pekee.

Tuangalie hapa cini majina 150 ya wabinti kati ya yale ya maana mazuri waliyotuachia mababu, na yanayobaki ya kisasa.

Yangepashwa tena kutolewa kwa watoto binti kwa siku za sasa. Tutakuta karibu na maana yao ya kiini wazo iliyoyatunga ao pigo la moyo yaamusha ndani mwetu.

*   Note pour la prononciation correcte – Tusikilize ili tuyatamke vema. Considérons tous les accents essentiels dans les mots du mashi: haut, moyen, bas

– Tutumie milio kubwa tatu ya maneno ya luga ya mashi: mlio wa juu, wa nusu,na wa chini . Alàma / juu ya herufi ya sauti yaonvesha mlio wa iuu, mfano_: NaIbaIaImi = , neema la royauté :prospère.

Alama ^ juu va_herufi ya sauti yaonva mlio wa nusu-juu, mfano – Nkâna.

Herufi bila alama ni ya mlio wa sauti ya chini kutamka, mfano .: Ndamuso

N.B, – Tusikilizane – Ces signes ne sont pas à comparer avec lès àccents du français.

 • Tusifafanishe alama hizi na zile za kifransa . Tufuate-namna·ya kusi­mulia mashi », na ni basi •

·.:.-   – Le signe A choisi par des linguistes pour représenter le ton descendant dans certaines langues bantu est exressément choisi ici pour Ìndiquer le ton moyen du mashi : raison principalement pratique.

 • Alama A iliyocaguliwa na wafundi wa ndimi kwa kuonvesha sauti ya mlio wa kushuka katika luga fuJani za kiafrjika inatumiwa hapa kwa kuonye­ sha sauti ya mlio wa nusu-iuu kwa herufi katika maneno ya mashi: sababu ni kusudi la utumivu mwepesi katika luga hii••• (Introduction de NDIRHUHIRWE MUJUNGWE, p. 1-2)

Nom propre de jeune fille et état d’âme des parents. Jina la pekee la binti na fumbo la moyoni mwa wazazi.

Thème• – mpango         Signification – maana état d’ame

 1. abandon- kuaciliwa
  1. Birhangee    qui s’est empressée de

prendre place – aliyepiga mbio kwa kupata fasi (jamaani).

 • 2:_accueil chaleureux: ukarimu.     
  • Cikéesaa qui accueille, qui dispo­se bien – anaye ukarimu.
 • 3. acculturation – jina la kunaswa na tabia za kigeni        
 • a.Madaama: madame : bibi mzungu
 • b. Nabazungu: possesseur des blans sur sa terre natale
 • mzenyi wazungu kwao

état d’âme – fumbo la moyoni

1.BIRHANGEE: saouffrance et compassion de la famille frappée par la mort du père avant la naissan­ce de l’enfant – mateso na huruma ya iamaa iliyopoteza baba kabla mimba kuzaliwa.

2. Cikeesa: grande satisfaction, reconaissance – furana kubwa na shukurani kwani wote wanapo­kelewa.

..-•··

 1. Madaama
 2. NaI baI zuIngu

1.madame – bibi mzungu

2.possesseur des Blancs (sur sa terre natale)

– mwenyi wazungu kwao.

3 a-b. Madaama ; Nabazungu: passion pour la peau blanche­ kutafuta kugeuka mzungu; satisfaction d’etra le sujet du Blanc – fureha ya kwa mtu wa mzungu.

3c . Namasaale: ayant une instruction à l’européenne, anaye elimu ya kizungu; fiérté de réussir à l’école-kujipandisha kwa kusomakizungu

3d. Nanfaranga: possesseur d’argent, mwenyi franka; bonheur d’être muni d’une certaine somme d’argent à la naissance de l’enfant; furaha ya kuwa na nusu ya franka pa kuzaliwa kwa kitoto

3e. Ndeege: avion, ndege (gari la mabazq; soumission à la puissance magique du blanc; kupigia magoti uwezo wa mwungu

3f Nzungu: voir nom 2, angalia jina la plili

3g Zirhaaje: elles (vaches) en train de venir, zinakuja (ngombe): kinyarwanda; joie, espoir; furaha matumaini (ya mali)

4. Amour-Mapendo

4a. Cizigîre: elle aime sincèrement, anapendezwa kweli; amour, amitié; mapendo ya wazazi na furaha yakusikilizana

4b. Nzigîre: je suis ravi (e), nafurahi sana; forte satisfaction, ravissement- furaha kubwa sqnq ya kuleta kizunguzungu na kicheko usoni kuangaa.

(la suite viendra!)

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s