RHWALONZA OKUMANYIRIRA EBINWA BIRI OMU BIBLIYA OKU HERUFI CIGEREKI ZÊTA

RHWALONZA OKUMANYIRIRA EBINWA BIRI OMU BIBLIYA OKU HERUFI CIGEREKI ZÊTA

ZETA
Ecinwa cigerekiKanga omu bibliyaNgahi cikolesibwaOmu nfarasèOkusoma n’okuhugûla omu mashi
Ζάρα1/1Noms propresZara [Zéra]ZARA    Zara
ζάω140/140Attributsvivre, être vivant; rester vivant; revenir à la vieZAÔ    kulama    kubamwo obuzîne    ozîne    *zîne*    *lama*    *lamire*    *bamwo omûka*    *shubiramwo omûka    *rhacif*    *rhafiri*    *jirwa na*    *gumaguma*    *ame*    kulama omu bulalahi    kulama kubi    *bulalahi    *àli afìre, lero afûsire*    *fûsir*    *fûk*    *taraga*    *fumir*    *fuma*    *li Mufarizeyi*    *bêra*    *lamira*    *lamy*    kulamya    *kalamo*    *rimwo omûka*    bîkwa na    *bîkw*    kujira nka    kulama nka    *jira nka*    *jire nka*    *amira Nnâmahanga    *ciri b’en’igulu*    *kag’ikashimba ezo ngeso*    kushimba engeso    *gwêrhe emisi*    kugwârha emisi    *bêre na Nyakasane*    *ciri en’igulu*    *li omu bujà bwaca bwayira*    aciriho    nka omuntu aciriho kuderha oku acizîne
ζώνη8/8Objets réelsceintureZÔNÊ    *cirondo*    *luhago*    *mukaba*    cirondo ca kuzonza ecibunu    mukaba gwa kuhiramwo amagerha
Ζαβουλών3/3Noms propresZabulonZABULÔN    Zabuloni    bûko bwa Zabuloni    ishwa ly’obûko bwa Zabuloni
Ζακχαῖος3/3Noms propresZachéeZAKHAIOS    Zakeyo
Ζαχαρίας-19/9Noms propresZacharieZAKHARIAS    Zakariya
Ζαχαρίας-22/2Noms propresZacharieZAKHARIAS    Zakariya
Ζεύς2/2Noms propresZeusZEÜS    Zeusi    Yovi
Ζεβεδαῖος12/12Noms propresZébédéeZEBEDAIOS    Zebedeyo    ishe w’entumwa Jakobo na Yowane
ζευκτηρία1/1Objets réelscorde[s]ZEÜKTÊRIA    *mugozi*    *migozi*    nkoba    lukoba
ζῆλος-18/8AttributsjalousieZÊLOS    luji    bwagalwa    kuyumva omuntu alumirwe    *yumva balumirwe*    *yagalwa*    *bumvu*    *âgalwa*
ζῆλος-28/8AttributsjalousieZÊLOS    *bushiru*    *yâgal*    munyâgîre    ngulumira
ζηλωτής-16/6Êtrespersonne plein de zèleZÊLÔTÊS    muntu oyunjwire bushiru    mushibirizi    *shimba bacishimba irhegeko*    ntwâli    *cîsêz*    ntâye wampimaga    *kombêra*    *cîhangany*    kucîhangâna
ζηλωτής-22/2ÊtresZélote [membre d’une secte nationaliste juive]ZÊLÔTÊS    Sha-bushiru    Shabushiru    wa mwifinjo munene    kalihira    w’omu murhwe gwa bakalihira b’Abayahudi
Ζηνᾶς1/1Noms propresZénasZÊNAS    Zena
ζιζάνιον8/8Floremauvaise herbeZIZANION    *mburho mbî*    *nshenga*
Ζοροβαβέλ3/3Noms propresZorobabelZOROBABEL    Zorobabeli
ζυγός-15/5Objets réelsjougZÜGOS    *muzigo*    *mushigo*    ebi bashwêkera oku nkafu yahinga
ζυγός-21/1Objets réelsjougZÜGOS    *mulengo*
ζωή135/135AttributsvieZÔÊ    *buzîne*    *Buzîne*    *zîne*    *kalamo*    *gumaguma*    *lama*    kulama    kuba n’obuzÎne    kufûka    *yisa omûka*
ζῳογονέω2/2Attributssauver la vieZÔOGONEÔ    *kuciza obuzîne*    kuhâna obuzîne bwa Nnâmahanga    kuyôrha azîne    kuyôrha ozîne    kuyôrha muzîne    kuyôrha mugumaguma    *shobôza ebintu byoshi obuzîne*
ζῷον-13/3Faunecréature vivanteZÔON    *ciremwa cizîne*    *biremwa bizîne*    *nsimba*    *­mbâgwa*
ζῷον-220/20Êtrescréature vivanteZÔON    ciremwa cizîne    *nsimba*
ζῳοποιέω6/6Attributsfaire vivreZÔOPOIEÔ    kulamya    kuhâna obuzîne    *he obuzîne*    *bêho*    *galulira abafîre obuzîne*    *kalamo oku buhashe bwa Mûka*    *jamwo buzîne*    Mûka buzîne ahâna

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s